Istoria evanghelicilor din România: De la Revoluție la Pandemie (2) – Ajutoarele din străinătate

RomaniaEv

După căderea comunismului, confesionalismul postprotestant din România a cunoscut o perioadă de mare și intensă dezvoltare, care a fost posibilă și datorită ajutoarelor din străinătate.

Ajutoarele din străinătate au contat și în vremea comunismului, cînd România era supusă unui experiment ceaușist de tristă amintire, cetățenii îndurînd frig, foamete, dar și persecuție, în cazul cetățenilor din cultele nonortodoxe.

În anii ’70-’80, ajutoarele erau trimise, de regulă, de „organizații caritabile evreiești, germane și maghiare sau de organizații caritabile religioase din SUA, Canada, Republica Federală Germania, Austria, Elveția, Italia, Belgia, Olanda și Marea Britanie aflate sub patronajul Bisericii Catolice, bisericilor neoprotestante sau bisericilor protestante”.

Vezi 10 citate din cartea „O rază de speranță în întuneric… Ajutoarele primite din străinătate de cultele religioase din România în anii ’70-’80 – Denisa Bodeanu, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2018, 260 p.”:

http://romaniaevanghelica.wordpress.com/car%C8%9Bi/o-raza-de-speranta

Înainte de Revoluţie, cetăţenii români care aveau rude în străinătate erau urmăriţie de Securitate…

Vezi articolul original 452 de cuvinte mai mult

Demența utopică (1): Despre violență – Replică lui Onisim Botezatu

Onisim Botezatu, unul dintre palavragiii penticostaloizi de pe Internet, ne oferă un exemplu de demență utopică:

– Apelarea la violență a unui individ arată sincopele sale de caracter, educație, cultură sau incultură.

– Biblia dezaprobă orice formă de violență.

– Un om violent e cel puțin caraghios, dar poate evolua spre demon: fața schimonosită, ridicarea tonului, urlete, manifestări violente ale gesturilor, scrâșnire din dinți.

– Violența e diabolică.

http://onisimbotezatu.blog/2022/11/25/biciul-lui-isus

Dacă Onisim Botezatu e în marș spre societatea penticostaloidă multilaterl dezvoltată, alții nu sînt, ci își poartă crucea lucidității în fiecare zi, urmîndu-L pe Hristos, Căpetenia și desăvîrșirea credinței.

Biblia dezaprobă orice formă de violență? Hm… Oare ce Biblie citește Onisim Botezatu?

DUPĂ ce, în cele 10 porunci, Dumnezeu poruncește „Să nu ucizi!”, acelaşi Dumnezeu le poruncește evreilor, care erau în drum spre Canaan, să treacă prin ascuțișul sabiei pe toți cei de parte bărbătească din cetățile care nu vor primi oferta păcii.

La căderea Ierihonului, evreii au trecut prin ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrîni, pînă la boi, oi și măgari.

MĂCEL!

Într-un anumit moment din istoria poporului evreu, cînd s-a dedat la curvie cu fetele lui Moab și s-a alipit de Baal-Peor, Dumnezeu S-a aprins de mînie și a zis lui Moise: „Strînge pe toate căpeteniile poporului și spînzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mînia aprinsă a Domnului.”

Moise a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de Baal-Peor.”

Fineas i-a străpuns prin pîntece cu o suliță pe israelitul și madianita cu care curvea. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.

Violenţa e un instrument terestru folosit de Dumnezeu pentru a-i pedepsi pe cei vinovați.

Nu violența ar trebui să fie în atenția lui Onisim Botezatu și a noastră, ci dorința de dreptate și loialitatea față de adevăr.

Dumnezeu a încheiat un legămînt de pace cu Fineas. (Numeri 25)

Iar Psalmul 106 menționează că Fineas s-a sculat și a făcut judecata, și astfel urgia s-a oprit.

Dar palavragiul Onisim Botezatu își permite să afirme că Biblia dezaprobă orice formă de violență.

Dacă spunea că Noul Testament dezaprobă orice formă de violență, îmi dădea mai mult de lucru.

Dar, în esență, avem de-a face cu demența utopică, larg răspîndită în unitățile administrativ-eclesiale ale ghetoului pocăiesc, în care domină devoționalismul superficial, populist, antiintelectualist și nonteologic.

Violența NU e diabolică.

RĂUTATEA e diabolică.

După mintea îngustă a palavragiului Onisim Botezatu, urmașii lui Hristos nu pot să fie polițiști, soldați sau, ca cetățeni, să folosească violența pentru a-și apăra familia, proprietatea și DEMNITATEA.

Palavragiul Onisim Botezatu a pornit de la o chestiune particulară, probabil cu bune intenții, dar a ajuns să facă afirmații care țin de demența utopică.

APEL foarte urgent și foarte important – 6 decembrie 2022

Cristea Daniel Alin, Banca Transilvania Oradea
RO55BTRLRONCRT0110483801 (RON)
RO05BTRLEURCRT0110483801 (EUR)

Alin Cristea – 15 ani de blogging, peste 100 de bloguri, peste 100.000 de postări, 16.000 Tweets (Twitter)

De aproape 10 ani stau în chirie, fără să am un venit lunar; timpul și orice fel de resurse sînt dedicate prezenței în spațiul public pe Internet.

Supraviețuiesc din donațiile cititorilor, rudelor, prietenilor (în primul rînd dintre baptiști și penticostali, dar și din alte confesiuni).

Proiectele în derulare în spațiul public pe Internet au fost și sînt posibile prin contribuțiile financiare pe care le-am primit în fiecare lună. Ca să trăiesc decent ar fi nevoie de un număr dublu de donatori.

Rolul meu în spațiul public este amplu, complex și strategic.

Cele trei figuri publice ale evanghelicilor orădeni (și din România și din diaspora) din ultimele trei decade sînt: Iosif Țon, ultimul mare mit al baptiștilor români, ctitor de instituții confesionale (anii ’90), Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel (anii 2000), Alin Cristea, mogulul blogosferei evanghelice (anii 2010).

Vladimir Tismăneanu: Putin, fascismul rus şi revolta contra lumii moderne

„Pentru Putin, dispariția URSS, în decembrie 1991, a fost o tragedie personală. Un dezastru național și global. O victorie a Occidentului malefic, putred, decadent, degenerat, diabolic. A deplâns căderea Zidului Berlinului. Într-un interval scurt de timp, Putin a pierdut două locuri pe care le iubise: RDG și URSS. Dacă ținem cont de această traumă, vom pricepe motivațiile profunde ale imperialismului său cleptocratic. Putinismul este o fantasmă rapace și vindicativă.”

Putin, fascismul rus şi revolta contra lumii moderne

Top Posts – 6 decembrie 2022

6 decembrie 2022, 10.30